Reference

Search for REF=[6670].
6670
Ivanova, E. P., Sawabe, T., Gorshkova, N. M., Svetashev, V. I., Mikhailov, V. V., Nicolau, D. V. and Christen, R.
Shewanella japonica sp. nov.
Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 51: 1027-1033, 2001.
PMID: 11411670.
DOI: 10.1099/00207713-51-3-1027.


Copyright © 2024 Microbe Division (JCM) - All Rights Reserved