Reference

Search for REF=[12189].
12189
Wang, S., Liu, C., Zhang, Y., Zhao, J., Zhang, X., Yang, L., Wang, X. and Xiang, W.
Nonomuraea guangzhouensis sp. nov., and Nonomuraea harbinensis sp. nov., two novel actinomycetes isolated from soil.
Antonie van Leeuwenhoek 105: 109-118, 2014.
PMID: 24179038.
DOI: 10.1007/s10482-013-0058-3.