Reference

Search for REF=[11739].
11739
Tohya, M., Arai, S., Tomida, J., Watanabe, T., Kawamura, Y., Katsumi, M., Ushimizu, M., Ishida-Kuroki, K., Yoshizumi, M., Uzawa, Y., Iguchi, S., Yoshida, A., Kikuchi, K. and Sekizaki, T.
Defining the taxonomic status of Streptococcus suis serotype 33: the proposal for Streptococcus ruminantium sp. nov.
Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67: 3660-3665, 2017.
PMID: 28840807.
DOI: 10.1099/ijsem.0.002204.