Reference

Search for REF=[10471].
10471
Jiao, J.-Y., Liu, L., Zhou, E.-M., Wei, D.-Q., Ming, H., Xian, W.-D., Yuan, C.-G., Zhong, J.-M. and Li, W.-J.
Actinomadura amylolytica sp. nov. and Actinomadura cellulosilytica sp. nov., isolated from geothermally heated soil.
Antonie van Leeuwenhoek 108: 75-83, 2015.
PMID: 25944084.
DOI: 10.1007/s10482-015-0465-8.